Menu

Boldklubben Fremad Amagers årlige generalforsamling - 2021

image
Leon Bløndal
11. februar 2021 kl. 11:59
Tirsdag den 15. juni 2021 klokken 18.30

Boldklubben Fremad Amagers årlige generalforsamling for 2021 afholdes i

Fremad Amager Klubhus
Sundbyvester 60,
2300 København S

Tirsdag d. 15. juni 2021 klokken 18.30

 

Klubben vil være vært for en bid mad fra klokken 17.00-18.00, men husk at dine drikkevarer er for egen regning. Det er nødvendigt at tilmelde sig til spisningen på klubbens mail:  Info@Fremad-Amager.dk, senest den 04. juni 2021

 

Husk at unge over 16 år SAMT forældre til børn under 16 år NU har både adgang og stemmeret til generalforsamlingen

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

  1. a) Valg af dirigent
  2. b) Bestyrelsens beretning
  3. c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. d) Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. e) Indkomne forslag
  6. f) Fastsættelse af kontingent
  7. g) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
  8. h) Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

 

 

Følgende er på valg:

Formand  Erik Truelsen 2 år
Bestyrelsesmedlem Leon Bløndal 2 år
Bestyrelsesmedlem Michael Flindt 2 år
Bestyrelsesmedlem Kenneth Machon 2 år
Suppleant Vakant 1 år

 

Vel mødt

PBV/Leon Bløndal

 

PS: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre/flytte datoen, hvis Folketingets retningslinjer vedr. Covid 19 forhindrer at få afholdt en korrekt generalforsamling.

 

 

  • 6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

 

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.

 

4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.

 

5) Der stemmes om punkterne a-h i § 7 stk. 2.

 

6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.

Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen.

Er forælderen selv aktivt eller passivt medlem af Fremad Amager, har personen i alt 2 stemmer.

 

Luk