Menu

Indkaldelse til Fremad Amagers ordinære generalforsamling for 2017

image Husk at møde op, så du kan være med til at påvirke udviklingen i din klub
18. januar 2018 kl. 21:48

Indkaldelse til Fremad Amagers ordinære generalforsamling for 2017

 

Den afholdes tirsdag den 20. marts 2018 med start klokken 18.30

Vores forpagtere Baglokalet serverer stegt flæsk med persillesovs på klubbens regning inden generalforsamlingen, dette kræver dog din forudgående tilmelding

Du skal tilmelde dig til spisning på mailadressen info@fremad-amager.dk senest fredag den 9. marts 2018, klokken 19.10

 

 ----------------

 

§6 Ordinær generalforsamling

 

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

 

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse.

Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen 

 

 

----------------

Forslag til generalforsamlingen:

 

Fra Bestyrelsen:

 

Stemmeret til forældre med børn under 16 år

OPRINDELIG TEKST

 • 6. Ordinær generalforsamling

6) Aktive som passive medlemmer der på dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år, og som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Gyldigt medlemskort kan af bestyrelsen kræves forevist.

 

NY TEKST

 • 6. Ordinær generalforsamling

6) Aktive som passive medlemmer der på dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år, og som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Gyldigt medlemskort kan af bestyrelsen kræves forevist.

Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen. Er forælderen selv medlem i klubben, har denne 2 stemmer.

Forslaget gælder fra 2019

 

Både lovlighed og ordlyd i dette forslag er godkendt af både DGI og DIF

 

----------------

 

 §7 Dirigent og dagsorden

2) Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. a) Valg af dirigent
 2. b) Bestyrelsens beretning
 3. c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. d) Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. e) Indkomne forslag
 6. f) Fastsættelse af kontingent
 7. g) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
 8. h) Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

 

§8 Valg på generalforsamlingen

1) På generalforsamlingen vælges i følgende rækkefølge:

 • Kasserer - Villig til genvalg
 • Salgs- og sponsoransvarlig - Villig til genvalg
 • Ungdomsformand - Villig til genvalg
 • Pige/Kvindeformand - Villig til genvalg

Yderligere bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12, stk. 1.

 1. g) 2 suppleanter til bestyrelsen (1 suppleant for 1 år og 1 suppleant for 2 år)
 2. h) 2 medlemmer af koordinationsudvalget i Fremad Amager Elite