Menu

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts

10. februar 2016 kl. 22:52

Herved indkaldelse til den årlige generalforsamling

 

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset tirsdag den 29. marts

 

17.00 - 18.30          Spisning på klubben regning

(drikkevarer for egen regning :) )

sidste frist for tilmelding til spisning er d. 20/3-2016

Tilmelding skal ske på mailen info@fremad-amager.dk

 

18.30 - ??              Generalforsamling

 

Dagorden:

 

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Regnskabsaflæggelse

d. Fastsættelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af bestyrelse

    På valg er:

Kasserer-Klubhuset
Salgs- og sponsoransvarlig
Ungdomsformand
Børneformand – (1 år)
Pige/Kvindeformand
Suppleant  - (1 år)
 
Valg af bestyrelsessuppleant:
Suppleant for 2 år

 

  2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite  - 1 år

 

  Valg af statsautoriseret/registreret revisor - 1 år

 

g. Eventuelt