Menu

2300 - et stærkt lokalt træningsmiljø på tværs af Fremad Amager, B1908 og Sundby Boldklub

image
18. april 2016 kl. 13:17
Træningssamarbejde mellem Amagerklubber

2300 – et stærkt lokalt træningsmiljø på tværs af Fremad Amager, B1908 og Sundby Boldklub

 

I 2015 startede de tre Amagerklubber et træningssamarbejde.

 

Samarbejdet har til formål at tilvejebringe et attraktivt lokalt træningsmiljø, som kan give de bedste spilere på tværs af de tre klubber en mulighed for lokalt at blive matchet i træningsseancer mellem de tre klubber.

                                                         

For tiden vedrører samarbejdet spillere i u10-u12, men i løbet af 2016 vil også u13 blive omfattet. Der trænes mindst en gang om måneden (den 2. fredag om måneden, skiftevis på lokaliteterne i Sundby Idrætspark og Kløvermarken). Trænerne kan dog aftale ekstra træningsseancer. Tilbuddet ligger ved siden af moderklubbernes normale træningstilbud.

 

Udviklingen af samarbejdet er placeret i en styregruppe med deltagelse af bestyrelsesrepræsentanter fra de tre klubber. I styregruppens møder deltager årgangstrænerne fra klubberne hver anden gang.

 

Hvad vil vi opnå:

 

  • At der lokalt er et attraktivt træningstilbud til de bedste spillere på tværs af klubberne, som kan matche de bedste træningsmiljøer i landet. Unge spillere på Amager, pressede af skolereformen skal ikke bruge for meget tid på transport for at blive matchet til træning.
  • At der på tværs af klubberne mellem trænere, spillere og forældre er respekt om moderklubberne og at klubskifter mellem dem og i så tidlig en alder er unødvendige. Tilbud, kvalitet og muligheder skal være det samme.
  • At der på tværs af trænerne udvikles et godt og inspirerende fodboldfagligt miljø, som kommer alle klubber til gode.
  • At der socialt på tværs af klubberne opstår venskaber mellem spillere og respekt for de øvrige spillere og klubber. Der spises altid sammen efter fællestræningerne i værtsklubbens klubhus.
  • At det samlede træningstilbud er med til en generel forbedring af træningsmiljøet i klubberne og at bredden dermed også nås. At omfanget af kampe og træningsstævner på tværs af klubberne udvides i antal og omfang.
  • At der til stævner og træningskampe stilles med 2300 hold, på tværs af klubberne – fx Audi Cup og Brøndby Cup. Heri ligger også en selvforståelse af, at vi skal kunne matche de bedste hold i børnefodboldens ældste årgange.
  • At der stadig er en base af spillere – når superligaklubberne har hentet de allerbedste – som kan sikre, at der lokalt er mulighed for at spille med på næstbedste hylde i alle ungdomsrækker (øst 1). Det gælder både i forhold til at sikre færre nødvendige klubskifter og i forhold til at være en god base at vende tilbage til, når det ikke lykkes at komme gennem nåleøjet på det allerbedste niveau.

 

Det er årgangstrænerne i moderklubberne, som vælger, hvilke spillere, der skal deltage til samtræninger og turneringer.

 

Kontakt årgangstrænerne i din klub for at høre nærmere.

 

Faste fællestræninger i 2016:

 

15. april

13. maj

10. juni

12. august

9. september

14. oktober

11. november

9. december